Voorwaarden Yogareis 2019 - Edventure
check

Toegevoegd aan je reiskoffer

Titel

Boekingsvoorwaarden Yogareizen Edventure 2019

Edventure Costa Rica S.A.

Betalingen

Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan die gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen reissom.

De resterende 50% van de totale reissom dient uiterlijk 60 dagen voorafgaand van de reis in het bezit te zijn van Edventure. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij/zij wordt daar door Edventure telefonisch en/of schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Edventure heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Indien de overeenkomst binnen 59 dagen voorafaand aan de reis tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Wijzigingen

Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijzigingen verzoeken (denk aan: langer verblijf voor/na het gezamenlijke reisgedeelte of verblijf in eenpersoonskamer). Tot 30 dagen voorafgaand aan de reis zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Edventure worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de eventueel gewijzigde reissom conform de regeling van de betalingsvoorwaarden en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Na boeken rekent Edventure US$30 wijzigingskosten per boeking.

Reisbescheiden

Edventure informeert de reiziger tijdig per e-mail over vluchttijden en andere belangrijke informatie ter voorbereiding op de reis.

Annuleren

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd. Voor annuleringen van overeenkomsten met betrekking tot de Yoga groepsreis zijn de volgende bepalingen van toepassing:

In geval van hotelaccommodatie, maaltijden, tours en vervoer ter plekke:

  1. Bij annulering door de klant tot 60 dagen voorafgaand aan de reis: 10% van de reissom;
  2. Bij annulering door de klant tussen 60 tot 45 dagen voorafgaand aan de reis: 35% van de reissom;
  3. Bij annulering door de klant tussen 45 tot 30 dagen voorafgaand aan de reis: 75% van de reissom;
  4. Bij annulering door de klant tussen 30 tot 0 dagen voorafgaand aan de reis; 100% van de reissom.

In geval van annulering door de klant vwb internationale vlucht:

  1. Bij annulering 90 tot 60 dagen voorafgaand aan de reis; 20% van de reissom; EDVENTURE zal in geval van annulering het teveel betaalde bedrag terugstorten na aftrek van reserveringskosten (US$30pp).
  2. Bij annulering tussen 60 en 0 dagen voorafgaand aan de reis; 100% van de reissom;

Minimaal aantal deelnemers

De reis zal doorgaan bij een minimum van 10 (en max. van 20) deelnemers. Uiterlijk 60 dagen voorafgaand aan de reis zal de reis definitief bevestigd of geannuleerd worden door Edventure. In het geval de reis door Edventure geannuleerd wordt, zal het volledige bedrag teruggestort worden aan de klant.

Reis- en annuleringsverzekering

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor een goede reis- en annuleringsverzekering.