Voorwaarden Autohuur (National Car) - Edventure
check

Toegevoegd aan je reiskoffer

Titel

Voorwaarden autohuur National Car Costa Rica

COSTA RICA 2024

Algemene voorwaarden bij het huren van een auto in Costa Rica:

Per 1  juli 2019 worden onderstaande tarieven verhoogd met 13% belasting ivm nieuwe wetgeving omtrent belasting.

Verzekeringstarieven per dag:


Type auto
Basic Full Cover*
Suzuki Jimny (niet meer in aanbod beschikbaar) US$ 15 US$ 23
Daihatsu Bego (niet meer in aanbod beschikbaar) US$ 15 US$ 23
Vitara o Similar US$ 15 US$ 23
Gran Vitara Automático o Similar US$ 20 US$ 28
Toyota  Fortuner Auto US$ 20 US$ 28
Toyota Prado Auto US$ 20 US$ 28

*inclusief basisverzekering

Verzekeringsvoorwaarden:

LDW Dekking botsing en diefstal

Wanneer u een voertuig van NATIONAL CAR RENTAL huurt, bent u verantwoordelijk voor het terugbrengen ervan in dezelfde staat als waarin u het ontvangen heeft. Dit is een dekking die u de mogelijkheid biedt om het voertuig te dekken, in geval van diefstal, schade aan de afwerking van het voertuig als gevolg van vandalisme of botsing. De verzekering dekt de eigen auto met een eigen risico van US$800 (Gran Vitara o Similar) of US$1.500 (Gran Vitara Automático o Similar, Toyota  Fortuner Auto, Toyota Prado Auto). In geval van diefstal is het eigen risico US$2000. Dit dekt geen andere schade aan het voertuig veroorzaakt door nalatigheid bij het rijden door zand, water, onder invloed van alcohol, het niet voorleggen van wettelijke documenten of zoals bepaald in het huurcontract.

SLC Dekking schade aan eigendommen van derden

Deze dekking ontslaat u van financiële aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van derden tot een bedrag van ¢10.000.000,00. Dood door ongeval en schade aan derden als gevolg van een verkeersongeval met het gehuurde voertuig tot ¢50.000.000,00 per persoon en ¢100.000.000,00 per gebeurtenis, vastgesteld door een staatsrechtbank (Republiek Costa Rica), zolang de getroffen persoon niet de bestuurder, een direct familielid of een persoon die in hetzelfde huishouden woont van de bestuurder is. Als u betrokken bent bij een ongeval met het gehuurde voertuig en schade toebrengt aan eigendommen van derden of aan derden, is uw enige aansprakelijkheid 20% of minimaal $250,00. De SLC is facultatief zolang de LDW niet is geweigerd. Als u deze dekking niet neemt, bent u aansprakelijk voor het volledige bedrag van de schade aan eigendommen van derden.

Ruiten en banden

Dekt schade aan ruiten en banden, dekt geen diefstal. In het geval van een beschadigde band wisselt de huurder zelf de band, bij één van de kantoren van National Car kan de beschadigde band gewisseld worden voor een nieuwe reserveband of gerepareerd worden.

Volledige verzekering zonder eigen aftrek (zonder eigen risico)

National Car Rental biedt u de mogelijkheid om uw aansprakelijkheid voor de eigen risico’s van de geaccepteerde dekkingen uit te sluiten, zolang de schade niet het gevolg is van nalatigheid van de bestuurder bij het rijden door zand, water, onder invloed van alcohol of voor de schending van een van de clausules in het huurcontract.
Opmerking: National Car Rental zal op basis van het bedrag en de hoeveelheid schade aan de huurvoertuigen de mogelijkheid beoordelen om deze verzekering toe te passen of af te schaffen.

Full cover / Maximale dekking

Omvat alle bovenstaande dekkingen.

Verzekeringsrestricties (beperkende bepalingen)

Bovengenoemde verzekeringen dekken geen kosten wanneer er sprake is van:

De dekking geldt niet:
Als u de huurkosten niet betaalt.
Als u of een andere bevoegde bestuurder de voorwaarden van de huurovereenkomst overtreedt.
Als u de dekkingen bij aanvang van de huur niet accepteert.

De genoemde verzekeringen dekken geen assistentie noch reiskostenvergoeding wanneer er sprake is van beschadigde banden, verloren sleutels, leeggelopen accu’s omdat het licht is aangelaten of het vervangen van de auto in geval van een ongeluk, slepen of reddingskosten.

De zonder eigen risico verzekering (zero deductible) dekt geen 20% van de schade toegebracht aan de eigendommen van derden, als de klant een zogenaamd ‘at-fault’ ongeluk veroorzaakt. Dit is een ongeluk veroorzaakt door de klant die de huurauto rijdt. Als de verzekeringsmaatschappij uiteindelijk oordeelt dat de klant met de huurauto voor 51% of meer verantwoordelijk is voor het veroorzaken van het ongeluk, dan is hij formeel ‘at fault’. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake van zijn als de bestuurder geen verantwoord rijgedrag heeft vertoond en zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden.

Belangrijke informatie:

Afleveren van de auto:

In geval van schade / problemen  met de auto:

Bovenstaande informatie is onderworpen aan de wetten en voorschriften van de Republiek Costa Rica en kan daardoor wijzigen.