Reisvoorwaarden | Edventure Reizen (Costa Rica)
check

Toegevoegd aan je reiskoffer

Titel

Reguliere reisvoorwaarden

Betalingen
Wanneer u uw reis boekt bij Edventure Reizen dan zijn de betalingsvoorwaarden van kracht die rechtstreeks zijn overgenomen van de Nederlandse branche organisatie ANVR. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan die gelijk is aan 15% van de totale overeengekomen reissom en die tenminste US$100 per reiziger bedraagt, tenzij in de offerte van Edventure Reizen anders is aangegeven. In het geval van binnenlandse vluchten en/of een bezoek aan het park Corcovado incl. overnachting in het park geboekt door Edventure Reizen zal een betaling van 100% van dit bedrag gevraagd worden bovenop de 15%.

Het restant van de reissom moet uiterlijk 28 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomst datum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van Edventure Reizen. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door Edventure Reizen telefonisch en/of schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Edventure Reizen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Indien de overeenkomst binnen 28 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

De betaling verloopt via onze rekening bij de Rabobank in Nederland.  Je kunt geen contante, PayPal, creditcard of andere vormen van betalingen bij ons doen. Je kunt zowel in USD$ als EUR betalen. Edventure gaat op moment van betalen uit van de dan geldende wisselkoers.

Tijdens de pandemie
De reis kan tot 28 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden als deze door coronagerelateerde maatregelen niet door kan gaan. Als de reis binnen 28 dagen van vertrek door coronagerelateerde maatregelen of als gevolg van een aantoonbare besmetting met het coronavirus niet door kan gaan heeft de reiziger recht op een voucher. Deze voucher kan op een ander moment ingezet worden voor een op maat gemaakte Edventure-reis van minimaal 10 nachten en die vergelijkbaar is met geannuleerde reis, de voucher is niet-restitueerbaar.

Wijzigingen
Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijzigingen verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Edventure Reizen worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van de betalingsvoorwaarden en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Na boeken rekent Edventure Reizen US$30 wijzigingskosten per boeking.

Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden ontvangt u per e-mail in de weken voorafgaand aan uw reis.

Annuleren
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd. Voor annuleringen van overeenkomsten met betrekking tot eigen – vervoerreizen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

In geval van hotelaccommodatie en autohuur:

Edventure Reizen zal in geval van annulering het teveel betaalde bedrag terugstorten na aftrek van reserveringskosten (US$40 p.p.).

Bovenstaande is van toepassing wanneer een volledige reis geannuleerd wordt. Neem in het geval van een gedeeltelijke annulering contact op met Edventure zodat Edventure de individuele situatie kan beoordelen.

Reis – en annuleringsverzekering
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor een goede annuleringsverzekering en reisverzekering.

Boeking
De door Edventure Reizen gemaakte prijsopgaaf is geldig voor de in de prijsopgaaf genoemde hotels en autotype. Mocht Edventure Reizen op moment van bevestigen van de reiziger dit hotel of autotype niet meer kunnen boeken dan zal in overleg met de reiziger naar een gelijkwaardig alternatief hotel en/of auto worden gezocht.

Autohuur
Voor het huren van een auto is een creditcard nodig die op naam staat van de hoofdbestuurder. De creditcard nodig voor de borgstelling.